زانو بند لولادار ( بریس زانو ) polycentric R100 پریم-prim

[html_block id=”3371″]

ارسال سریع به تمام نقاط کشور

  • تهران تا 5 ساعت
  • شهرستان ها یک روزه

بریس زانوي POLYCENTRIC براي رباط صلیبی پیشین ACL(ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT) همان لیگامان صلیبی قدامی

به لطف بالشتک راحتی که از جابجایی ارتز جلوگیری می کند ، فشار را پراکنده می کند و تهویه مداوم را فراهم می کند.

ویژگی ها

ثبات و کنترل رباط متقاطع یا صلیبی جلویی یا قدامی  و رباط متقاطع یا صلیبی پشتی یا خلفی Posterior cruciate ligament

موارد مصرف

ضایعات رباط های صلیبی.

زانوبند با قاب فلزی و کنترل کششی و منعطف پوشیده شده است
با کف نرم که راحتی بیمار را فراهم می کند. بسته شدن ولکرو
• کنترل لولا: 0 درجه ، 10 درجه ، 20 درجه ، 30 درجه ، 40 درجه و خم شدن:
45 درجه ، 60 درجه ، 75 درجه ، 90 درجه
• دو محور مشترک.
• رنگ سیاه.

اطلاعات بیشتر

کشور

اسپانیا