زانوبند لولا دار ( بریس زانو ) تلسکوپی RR201 پریم-prim

[html_block id=”3371″]

ارسال سریع به تمام نقاط کشور

  • تهران تا 5 ساعت
  • شهرستان ها یک روزه

بریس زانو تلسکوپی بعد از جراحی

مشخصات

با توجه به نیازهای بیمار ، سازگاری آسان را ارائه می دهد. کنترل کششی انعطاف پذیر در مراحل 10 درجه تنظیم سریع قد

ویژگی ها

ثبات و کنترل ثبات و کنترل رباط متقاطع یا صلیبی جلویی یا قدامی و رباط متقاطع یا صلیبی پشتی یا خلفی Posterior cruciate ligament

موارد مصرف

بی حرکتی پس از جراحی یا پس از ضربه در مواردی که تنظیم انعطاف پذیری زانو لازم است.

زانوبند با مفصل ROM در توقف 10 درجه که اجازه کنترل آن را می دهد
امتداد از 0 درجه به 90 درجه و خم شدن از 0 درجه تا 120 درجه.
• میله های تلسکوپی جانبی (از 50 سانتی متر تا 62 سانتی متر) آسان ارائه می شود
سازگاری با نیازهای بیمار.
• رنگ آبی و سیاه.

اطلاعات بیشتر

کشور

اسپانیا