تا چندی پیش جای وسیله ای که با آن بتوان با انجام یک عمل همزمان فیکسیشن سابتروک و شفت و سگمنتال را در یک مرحله انجام داد خالی بود. اما امروزہ سفالو مدولاریں نیل کہ بانام کامادر بازار ابرانن شناختہ شدہ است قادر است که با قدرت و آسودگی خیالی فیکسیشن شکستگی های سخت در تنه و پروگزیمالی فمور را برای انجام عملی مطمئن برای بیمار و جراح فراهم کند. گامانیلی با اندکی تفاوت همان نیل فمور است که نقطہ ورود آن از پیریفورمیسں فوسا بہ تیپ کرتر تغییر پیدا کردہ تا دسترسی سریع جراح بہ نقطہ ورود آسان تر باشد. سفالو مدولاری نیل با گامای محور پزشکی آسیا با رعایت 15درجه آنتی ورژن و 125 تا 135درجه CCD قادر است شکستگی های گردان استخوان ران و پروگزیمالی فمور و شفت آنرا با قدرت و استحکام تا جوش خوردن کامل با اطمینان نگهدارد گامانیں مدگاں را شرکت محور پزشکی آسیا بادو نوع نیل های کوتاہ و بلند و با جنسں تیتانیوم در قطر های 12 و 11 و 10 طول 24 تا 40 سانتی متر دل اختیار متخصصین اورتوپدی قرار دادہ تا یکی از کامل ترین ایمپلنت هارا برای استفادہ مجروحین فراهم آورده باشد.

gamma-nail-1

short nail

 Ø 12 mm-  Ø 11mm-  Ø 10 mm=قطر نیل ها

28 cm-26 cm- 24 cm=طول نیل ها

gamma-nail-2

Long Nail

Ø 12mm  –  Ø 11mm-  Ø 10 mm=قطر نیل ها

      40 cm-38 cm-36 cm-34 cm =طول نیل ها

معرفی گاما نیل شرکت محور پزشکی آسیا)Asia Axis Medical(

Double proximal femoral nail (gamma nail)

نیل گاما محور پزشکی آسیا ، همان سیستمی است که با آن میتوان سفالومدولاری فیکسیشن انجام داد. زیرا با نیل گاما میتوان شکستگی هایBase of neck –Intertrochanter- Sabtruak– Segmental–shaftرا با یک کارگذاری به خوبی فیکس کرد .

gamma-nail-3

گاما نیل شرکت محور پزشکی آسیا )Asia Axis Medical(محصول شرکت مدگال (Medgal )از کشور لهستان(Poland )است که نمایندگی مرکزی آن در ایران به عهده شرکت شرکت محور پزشکی آسیا میباشد.

Introducing gamma nails structure:

1- نیل های گامااز جنس تیتانیوم است .

2- شیارهای موجود روی نیل های گاما برای پیشگیری از fat emboli ایجاد شده که کمک شایانی به بیمار میکند .

3-نیل های گاما دارای دو مدل Short nail-long nail است . نیل های long nail چپ و راست دارند .

4- قطر (کالیبرØ )نیل ها  Ø 12mm  –  Ø 11mm-  Ø 10 mmمی باشد .

5-مشخصات پروگزیمال فمورال نیل

الف : lag screw با قطر 11mmØ باعث میشود gap   ایجاد شده در سر فمور فیکس شود که درinferior نیل قرار میگیرد.

ب:screwAnti-Rotation با قطر 6/5mmØ در superior نیل قرار میگیرد.

gamma-nail-4

6-مشخصات دیستال فمورال نیل

در دیستال نیل های گاما سوراخ های داینامیک و استاتیک وجود دارد که پیچ کورتیکال قطر Ø 4/5mmدر آن قرار میگیرد.

gamma-nail-5

7- انحنای نیل (Crowe)

الف : short nail دارای کروmedial می باشد .

ب : long nail دارای کرو  medial و anterior می باشد.

8- محل ورود نیل های گاما  Tip greaterمی باشد .

9 -انتهای نیل گاما دارای End cup – Set screw می باشد .

gamma-nail-6

INSTRUMENT

gamma-nail-7